Gallery Gabrielle Pizzi - Exhibiting Contemporary Australian Aboriginal Art

Exhibitions

Mimili Maku Arts 2010

Selected works


Paintings

 

Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Milatjari Pumani
'Ngura Walytja Antara' 2010
Cat No. 238-10
acrylic on linen
182 x 182 cm

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 240-10
acrylic on linen
166 x 151 cm

Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Tuppy Ngintja Goodwin
'Minyma Pampa' 2010
Cat No. 337-10
acrylic on linen
151 x 150 cm

Tuppy Ngintja Goodwin
'Minyma Pampa' 2010
Cat No. 398-10
acrylic on linen
181 x 150 cm

Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Tuppy Ngintja Goodwin
'Minyma Pampa' 2010
Cat No. 167-10
acrylic on linen
167 x 106 cm

Milatjari Pumani
'Ngura Walytja Antara' 2010
Cat No. 397-10
acrylic on linen
167 x 137 cm

Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Puna Yanima
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 184-10
acrylic on linen
167 x 137 cm

Puna Yanima
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 159-10
acrylic on linen
152 x 121 cm

Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 369-10
acrylic on linen
180 x 180 cm

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 273-10
acrylic on linen
151 x 105 cm

Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 049-10
acrylic on linen
106 x 101 cm

Tuppy Ngintja Goodwin
'Minyma Pampa' 2010
Cat No. 447-10
acrylic on linen
135 x 120 cmMimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Milatjari Pumani
'Ngura Walytja Antara' 2010
Cat No. 433-10
acrylic on linen
137 x 121 cm

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 514-10
acrylic on linen
135 x 120 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 432-10
acrylic on linen
182 x 151 cm

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 532-10
acrylic on linen
152 x 92 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Puna Yanima
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 424-10
acrylic on linen
168 x 106 cm

Puna Yanima
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 495-10
acrylic on linen
152 x 121 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Tuppy Ngintja Goodwin
'Minyma Pampa' 2010
Cat No. 459-10
acrylic on linen
152 x 92 cm

Tuppy Ngintja Goodwin
'Minyma Pampa' 2010
Cat No. 525-10
acrylic on linen
152 x 107 cm
Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Linda Puna Yanima
'My Country' 2010
Cat No. 156-10
acrylic on linen
152 x 91 cm

Linda Puna Yanima
'My Country' 2010
Cat No. 198-10
acrylic on linen
152 x 91 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Willy Martin
'Wati Muna Kunga' 2010
Cat No. 518-10
acrylic on linen
180 x 120 cm

Judy Martin
'Untitled' 2010
Cat No. 531-10
acrylic on linen
152 x 110 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Betty Kuntiwa Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 504-10
acrylic on linen
152 x 176 cm

Puna Yanima
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 554-10
acrylic on linen
152 x92 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Ngupulya Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 571-10
acrylic on linen
168 x 137 cm

Robert Fielding
'Tjilpi Pampa Munu Kuri Kutjara' 2010
Cat No. 558-10
acrylic on linen
152 x 92 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Willy Martin
'Wati Muna Kunga' 2010
Cat No. 572-10
acrylic on linen
152 x 108 cm

Willy Martin
'Wati Muna Kunga' 2010
Cat No. 553-10
acrylic on linen
137 x 121 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Judy Martin
'Untitled' 2010
Cat No. 555-10
acrylic on linen
152 x 92 cm

Judy Martin
'Untitled' 2010
Cat No. 579-10
acrylic on linen
136 x 111 cm


Mimili Maku Arts 2010 Mimili Maku Arts 2010

Betty Kuntiwa Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 573-10
acrylic on linen
153 x 121 cm

Betty Kuntiwa Pumani
'Maku Tjukurpa'(Witchetty Grub Story)2010
Cat No. 563-10
acrylic on linen
152 x 110 cm 


ACGA - Australian Commercial Galleries Association